Pompă de contrapulsaţie

AutoCat2

Sincronizarea contrapulsatiei IAB cu ritmul cardiac
• Modul de funcţionare automat sau manual
• Realizarea neîntreruptă a contrapulsaţiei, indiferent de cauzele dificile întâmpinate de pompă
• Contrapulsaţie continuă pe parcursul schimbării modului de lucru automat-manual, buteliei de Heliu, sursei de semnal a pacientului, triggerului contrapulsaţiei, ratei de contrapulsaţie

AutoCat2Wave

AutoCat2Wave pune la dispoziţie:
• Procesul de sincronizare tip Windkessel Aortic Valve Equation
• Sincronizarea contrapulsatiei IAB cu fluxul aortic
• Port de conectare cu cateter ce transmite PA prin Fibra Optică
• Calibrare automată şi permanentă la „zero” ale semnalelor de intrare faţă de PA prin fibră optică, pentru eliminarea întărzierilor de timp dintre acestea